ΟΡOΙ ΧΡΗΣΗΣ

GES TRAVEL AGENCY

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της GES TRAVEL AGENCY. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τις υπηρεσίες μας. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας υποδηλώνει την αποδοχή σας των παρακάτω όρων και συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρόντες όρους χρήσης.


Γενικά

Η GES TRAVEL AGENCY είναι μια ελληνική εταιρεία (ΑΦΜ εταιρείας 051514103) με έδρα στο Εμπορικό Κέντρο Εσπέρια, 10ο χιλιόμετρο Λ. Ρόδου Καλλιθέας, 85100, Ρόδος Ελλάδα.

Οι παρακάτω περιγραφές πεδίου εφαρμογής και σκοπού αφορούν την ιστοσελίδα της εταιρείας GES TRAVEL AGENCY και καθορίζουν τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία.

Πεδίο Εφαρμογής: Η ιστοσελίδα της GES TRAVEL AGENCY και όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και οι προσφορές που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας καλύπτονται συμπληρωματικά και από τους παρόντες όρους χρήσης.

Σκοπός: Η ιστοσελίδα της GES TRAVEL AGENCY έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τα παρακάτω πακέτα υπηρεσιών.

 • Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό
 • Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί
 • Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών για περιήγηση με αξιοθέατα
 • Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου
 • Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς
 • Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια
 • Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδιών
 • Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
 • Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
 • Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής

Ο σκοπός της ιστοσελίδας είναι να διευκολύνει τους χρήστες να κλείσουν αυτόνομες και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Η Εταιρεία μας παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες, η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους διοργανωτές, τις οποίες πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.) στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής των υπηρεσιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.


Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στην υπηρεσία που προσφέρεται. Οι υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτές. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των υπηρεσιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη αντίστοιχη σύμβαση υπηρεσίας, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.


Οι όροι χρήσης καλύπτουν την περιήγηση, την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της GES TRAVEL AGENCY, καθώς και τις διαδικασίες κράτησης, πληρωμής και ακύρωσης υπηρεσιών. Επίσης, περιγράφουν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τόσο των χρηστών όσο και της εταιρείας GES TRAVEL AGENCY για την ομαλή και ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Παροχή-Κράτηση Υπηρεσίας 

Η Κράτηση της εκάστοτε υπηρεσίας γίνεται, με επίσκεψη στα γραφεία μας, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, μέσω της ιστοσελίδας μας και τηλέφωνο, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό μας γραφείο, εντός της προσυμφωνημένης προθεσμίας, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη κράτηση θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής η συγκεκριμένη υπηρεσία, με την ημερομηνία και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία. Το δικαίωμα κράτησης εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχετική Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας της υπηρεσίας στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό μας γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται. O συμβαλλόμενος, ο οποίος μπορεί και να εκπροσωπεί άλλους, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους της υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο τους, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεση τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. 

Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στις επιμέρους συμβάσεις τις εκάστοτε υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, email κτλ.), θα παραλάβετε τους όρους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η «εταιρεία» δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.


ΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Οι τιμές των υπηρεσιών, αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας, υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / site, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους ισχύοντες ναύλους/επίναυλους, φόρους, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ (€), καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Όπως επίσης και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την 1ή ημέρα παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας. Στην περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία της υπηρεσίας, ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρωτικά εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας της υπηρεσίας, και να του επιστραφούν τα χρήματα ατόκως ή να δεχθεί άλλη υπηρεσία ισοδύναμη ή ανώτερης αξίας. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στην εταιρεία μας, εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες από την στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, η εταιρεία μας, είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει τη κράτηση του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο «ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ» στη συνέχεια.


Κράτηση και πληρωμή Υπηρεσίας

Για να κάνετε κράτηση, θα πρέπει να παρέχετε απαραίτητες πληροφορίες, όπως την αφετηρία και τον προορισμό, τον αριθμό επιβατών, τον χρόνο και ημερομηνία, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες απαραίτητες για την εξυπηρέτηση σας. Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μέσω των ασφαλών και αξιόπιστων τρόπων που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. 


Ακύρωση Κράτησης / Υπηρεσίας

Σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσετε την κράτησή σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας έγκαιρα. Βάση της πολιτικής η εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει σε χρέωση ακύρωσης προ- κράτησης. Οι πολιτικές ακύρωσης μας εφαρμόζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που παρέχονται στον ιστότοπό μας.


Υποστήριξη Πελατών

Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι προτεραιότητά μας. Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα, απορία ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.


Υποχρεώσεις – Ευθύνη Τουριστικού Γραφείου

Η «GES TRAVEL AGENCY» έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πακέτα υπηρεσιών που διαθέτει στους πελάτες της, μεσολαβώντας μεταξύ των πελατών και «κάθε τρίτου» που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η «GES TRAVEL AGENCY» έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις όπως : ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών, λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πιθανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες των μετακινήσεων. Η «GES TRAVEL AGENCY» δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών, πολεμικών, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων ανωτέρας βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η «Εταιρεία» θα εξαντλήσει κάθε τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση της υπηρεσίας ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξίδευαν κατ’ ιδίαν αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Για τις περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται, στον συνεργάτη με κοινοποίηση στην «GES TRAVEL AGEΝCY», για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως, θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί εγγράφως στην «GES TRAVEL AGEΝCY» με την επιστροφή και εντός 7 ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας.

Η «GES TRAVEL AGEΝCY» δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. 

Μετά την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, η «GES TRAVEL AGEΝCY» θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών.


Υποχρεώσεις – Ευθύνη Πελατών / Ταξιδιωτών

Επειδή σε κάποιες υπηρεσίες συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα περιοριστικών αναφερομένων την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη. 

Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο την εταιρεία μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη συγκεκριμένη υπηρεσία, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της εταιρείας μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεταφορέων/πλοίων κλπ, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Η «GES TRAVEL AGEΝCY» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ’ επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.

Εάν η ταξιδιωτική υπηρεσία διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Νομικές Υποχρεώσεις Χρήστη

Η GES TRAVEL AGENCY δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τηρεί όλες τις σχετικές πολιτικές που έχουν καθοριστεί. Σας παρακαλούμε θερμά να συμμορφώνεστε με όλες τις εφαρμοστέες νόμιμες υποχρεώσεις κατά την χρήση των υπηρεσιών μας και να αποφεύγετε κάθε παράνομη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, σας ζητούμε να:

 • Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας με σκοπό τον νόμιμο και εύλογο προορισμό τους, σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθοριστεί.
 • Να μην πραγματοποιείτε καμία πράξη που θα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, πατέντες ή άλλα δικαιώματα τρίτων.
 • Να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για τη διάπραξη απάτης, κολούσιο, διασπορά κακόβουλου λογισμικού, ιών, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία ή δυσφήμιση στην GES TRAVEL AGENCY ή σε τρίτους.
 • Να μην παρεμβαίνετε με την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας ή να προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε μέτρα ασφαλείας ή περιορισμούς που έχουν τεθεί.

Η μη συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή τερματισμό της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες μας, καθώς και σε δικανικές ενέργειες από την πλευρά μας ή τρίτων που ενδέχεται να έχουν πληγεί από τις παράνομες δραστηριότητες.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, άρθρων, γραφικών, αρχείων ήχου και εικόνας, προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της GES TRAVEL AGENCY ή τρίτων με άδεια χρήσης από αυτήν.

Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του ιστότοπου, το γραφικό υλικό, το λογισμικό κράτησης, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλα τα δημιουργικά στοιχεία που αποτελούν το πρόσωπο και τη λειτουργία της εταιρείας. Η προστασία αυτή διασφαλίζει ότι η GES Travel Agency έχει τον αποκλειστικό έλεγχο επί του περιεχομένου και μπορεί να διαμορφώνει τον τρόπο παρουσίασης και λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Από τη στιγμή της δημιουργίας του ιστότοπου, η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται αυτόματα, και δεν απαιτείται ειδική καταχώριση. Αυτό σημαίνει ότι τα περιεχόμενα του ιστότοπου – όπως τα κείμενα, οι εικόνες, τα βίντεο και τα γραφικά – προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή ή διανομή.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο ιστότοπος της GES Travel Agency παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες για τους επισκέπτες του. Οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του περιεχομένου του ιστότοπου πρέπει να γίνεται με την έγκριση της GES Travel Agency, εκτός αν υπάρχει σχετική επισήμανση ότι επιτρέπεται ειδικά.

Συνολικά, η πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου της GES Travel Agency αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία, την ποιότητα και την καινοτομία. Αποτελεί το ψηφιακό αποτύπωμα της εταιρείας και της φιλοσοφίας της στον κλάδο των ταξιδιών και του τουρισμού. 


Περιορισμός Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, χρήση, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, ενσωμάτωση, αναδημοσίευση, μετάφραση, εμπορική χρήση, αναμετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της GES TRAVEL AGENCY. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των απαγορεύσεων θεωρείται παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, γραφικών, μοντέλων, εμπορικών σημάτων, και μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.


Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Η GES TRAVEL AGENCY καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ακρίβεια του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχονται σε αυτήν. Η χρήση του περιεχομένου γίνεται κατ’ αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.


Συνδέσεις Τρίτων

Ο παρόντας ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων. Η πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες γίνεται κατόπιν δικής σας ευθύνης, καθώς η GES TRAVEL AGENCY δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές απορρήτου ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών.


Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Η GES TRAVEL AGENCY διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει νομικές ενέργειες κατά των παραβατών της πνευματικής ιδιοκτησίας, των γραφικών, των μοντέλων, των εμπορικών σημάτων ή των όρων προστασίας του διαδικτυακού τόπου, αναζητώντας παράλληλα και οποιεσδήποτε άλλες αποζημιώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία.


Περιορισμός ευθύνης

Η GES TRAVEL AGENCY παρέχει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες “ως έχουν” και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ποιότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η εταιρεία καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο είναι πλήρες, ακριβές και αξιόπιστο, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα και αξιοπιστία του.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που προκλήθηκαν από την ανακριβή, ανεπίκαιρη, ή μη επιτυχημένη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Επίσης, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, διακοπές στις λειτουργίες της, τεχνικά θέματα ή ζημίες που προκλήθηκαν από ιούς ή επιβλαβές λογισμικό.

Ο κάθε επισκέπτης ή χρήστης πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από τη χρήση της Ιστοσελίδας, όπως προγράμματα προστασίας από ιούς, και είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε διορθώσεις ή επισκευές που ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω της χρήσης τους.

Σε καμία περίπτωση, η GES TRAVEL AGENCY δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή τρίτων για ζημίες οποιασδήποτε μορφής που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η GES TRAVEL AGENCY δεν παρέχει, πωλεί, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστότοπου. Ως τέτοια στοιχεία νοούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address).

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία. Η κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτους είναι δυνατή μόνο μετά από έγγραφη άδεια του επισκέπτη.

Η GES TRAVEL AGENCY μπορεί να χρησιμοποιεί απρόσωπα στατιστικά δεδομένα (όπως τύπος browser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του ιστότοπου, αλλά και για να γνωρίσει καλύτερα το προφίλ των επισκεπτών του ιστότοπου. Δεν θα κοινοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου των προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (GDPR). Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.

Η GES TRAVEL AGENCY προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες υποβάλλουν οικειοθελώς μέσω των φόρμων επικοινωνίας. Επισημαίνεται ρητά πως κάθε πληροφορία που ζητείται για τη συμπλήρωση των φορμών επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την καλύτερη απόκριση της εταιρείας προς τον κάθε ενδιαφερόμενο και για την αποτελεσματικότερη επίλυση των αιτημάτων του (προσφορά, τεχνική ερώτηση κ.λπ.).

Τονίζεται επίσης πως τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει εθελοντικά ο κάθε χρήστης που επικοινωνεί μέσω του ιστότοπου της εταιρείας δεν αποθηκεύονται, δεν πωλούνται και δεν διανέμονται σε οποιονδήποτε τρίτο. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να απαντηθούν σε ερωτήματα των επισκεπτών, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή τους.

Επιπλέον, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, χωρίς κανένα κόστος για αυτόν. Η εταιρεία δεσμεύεται να σεβαστεί το αίτημα του χρήστη και να εκτελέσει την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων όπως αυτό ζητείται.

Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζετε τα πλήρη δικαιώματα που σας παρέχονται σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Κάθε χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. 
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση τυχόν ανακριβών πληροφοριών. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα αντίδρασης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον οργανισμό ή απευθείας σε εσάς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε διαθέσιμοι να σας βοηθήσουμε.


Εφαρμοσμένο Δίκαιο

Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει.

Το γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης της εκάστοτε υπηρεσίας.

Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ρόδου.